План зонування села Гнідин

Село Гнідин Бориспільського району Київської Області

План зонування території села Гнідин Бориспільського району Київської області розроблено ТОВ «ПРОЕКТГЕНПЛАН» на замовлення та відповідно до завдання Гнідинської сільської ради (договір № 06/04/-ПЗ від 08 квітня 2015 р.).

 Підставою для розроблення плану зонування території є рішення Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області від 13 березня 2015 року № 609-44-VI. План зонування території згідно з Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності» є містобудівною документацією, що встановлює умови та обмеження використання території для містобудівних потреб у межах визначених зон, з метою створення сприятливих умов для життєдіяльності людини, забезпечення захисту територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, запобігання надмірній концентрації населення і об’єктів виробництва, зниження рівня забруднення навколишнього природного середовища, охорони та використання територій з особливим статусом, у тому числі ландшафтів, об’єктів історико-культурної спадщини, а також земель сільськогосподарського призначення і лісів.

План зонування території розроблено на основі генерального плану села Гнідин (внесення змін), затвердженого рішенням Гнідинської сільської ради від 03 липня 2015 р. № 653-48-VI, відповідно до Земельного кодексу України, Водного кодексу України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про основи містобудування», «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про благоустрій населених пунктів», «Про землеустрій», «Про охорону культурної спадщини», «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про природно-заповідний фонд», «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення», нормативно-правових актів та нормативно-методичних положень Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України (Державного комітету України з будівництва та архітектури).

Вихідними даними для розроблення плану зонування території слугували: матеріали генерального плану села Гнідин щодо існуючого та перспективного використання території населеного пункту, планувальних обмежень, червоних ліній вулиць та інші матеріали, що деталізують рішення, прийнятті в генеральному плані населеного пункту; технічні матеріали по проведенню інвентаризації та дані Державного земельного кадастру щодо наявності земель та розподіл їх за власниками землі, землекористувачами, угіддями та видами економічної діяльності; дані Гнідинської сільської ради про домоволодіння та землеволодіння, розташовані в межах села; пропозиції органів місцевого самоврядування, органів виконавчої влади на місцях та окремих служб щодо соціально-економічного та територіального розвитку села; інші документи та матеріали, надані сільською радою.

Планом зонування території визначено: межі функціональних зон та підзон території населеного пункту; дозволені, супутні та допустимі види використання території та земельних ділянок; основні умови та обмеження щодо забудови та іншого використання земельних ділянок для кожної зони (підзони). План зонування території виконано відповідно до вимог Державних будівельних норм України ДБН 360-92** «Містобудування. Планування та забудова міських і сільських поселень»; ДБН Б.2.4-1-94 «Планування та забудова сільських поселень»; Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 19.06.1996 р. № 173; ДБН В.1.1-72002. «Захист від пожежі. Пожежна безпека об’єктів», ДБН В.2.2.3-97. «Будинки і споруди. Будинки та споруди навчальних закладів», ДБН В.2.2.4-97. «Будинки і споруди. Будинки та споруди дитячих дошкільних закладів», ДБН В.2.2-9-99. «Будинки і споруди. Громадські будинки та споруди», ДБН В.2.2-10-01. «Будинки і споруди Заклади охорони здоров’я», ДБН В.2.2-13-03 «Будинки і споруди. Спортивні та фізкультурно-оздоровчі споруди», ДБН В.2.2-15-2005. «Житлові будинки. Основні положення», ДБН В.2.2-16-2005. «Будинки і споруди. Культурно-видовищні та дозвіллєві заклади», ДСТУ-Н Б Б.1.1-12:2011 «Настанова про склад та зміст плану зонування території (зонінг)», наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 07 липня 2011 р. № 109 «Порядок надання містобудівних обмежень забудови земельної ділянки, їх склад та зміст».